ЦІНА ДОГОВОРУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ


1.1 Ціна Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, заходу або Вебінару визначена та вказана у відповідному розділі на сайті choice31.com.

1.2 Розрахунки здійснюються через онлайн платіжні системи, що використовуються Choice31 та доступні Користувачу.

1.3 Оплати здійснюється у національній валюті України – гривні (за курсом Національного Банку України станом на день оплати).

1.4 Вартість послуг не включає розмір комісії банків, платіжних систем та підлягає до сплати за рахунок Користувача.


ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ ВІД CHOICE31


1.5 Користувачі можуть обрати розрахунки за договором у формі оплати частинами відповідно до графіку платежів (далі - Графік) затвердженого та направленого Choice31 листом на електронну адресу Користувача, яка зазначається при реєстрації. Графік платежів є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5.1 Обираючи оплату частинами та сплачуючи перший платіж відповідно до Графіку, Користувач приймає та погоджується з умовами та порядком розрахунків встановлених Choice31. Користувач зобов'язаний дотримуватись Графіку та завчасно сплачувати кошти відповідно до Графіку.

1.5.2 У випадку оформлення оплати частинами від Choice31, всі платежі відповідно до Графіку повинні бути сплачені не пізніше ніж за 14 календарних днів до кінця завершення обраного Онлайн-курсу.


ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ ВІД БАНКІВ.


1.6 Обираючи спосіб оплати частинами від банків, доступних на сайті choice31.com, порядок списання платежів регулюється між Користувачем та відповідним банком.


УМОВИ БРОНЮВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ, ВІДМОВИ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОСЛУГ.


2.1 Бронювання (попереднє замовлення)


2.1.1 Для Користувачів може бути доступне попереднє замовлення на отримання послуг від Choice31 за зниженою ціною, за умови сплати вартості бронювання Онлайн-курсу.

2.1.2 Розмір суми бронювання та порядок оплати залишку вартості Онлайн-курсу може бути доступний на нашому сайті choice31.com або погоджений між Користувачами та Choice31 в письмових повідомленнях шляхом електронного листування.

2.1.3 За умови доплати різниці у вартості Онлайн-курсу, Користувач завжди можете переоформити замовлення на Онлайн-курс більшої вартості, незалежно від того, який ви обрали.

2.1.4 Внесена Користувачем сума вартості бронювання вважається завдатком на доказ укладання Договору та забезпечення його виконання. Розмір завдатку включається до вартості послуг. Якщо Користувач повністю не сплатить заброньовані послуги у встановлений термін, сума завдатку не підлягає поверненню Користувачу та утримується Choice31.


2.2 Політика відмови від Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі


2.2.1 Протягом 14 календарних днів з першого дня початку Онлайн-курсу Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів, та іншого платного навчального контенту) та повернуту 100% сплачених коштів.

Після спливу зазначеного терміну, Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів та іншого платного навчального контенту) протягом строку проходження Онлайн-курсу, але в будьякому випадку до його остаточного завершення (остання лекція, модуль курсу, тощо). В такому випадку поверненню підлягають грошові кошти з утриманням суми вартості послуг фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. Сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично отриманих послуг.
*Умови відмови за цим пунктом не розповсюджуються на Онлайн-курси, тривалість яких менше двох місяців.

Користувач не може вимагати зниження вартості чи повернення коштів, у випадку закінчення строку для проходження Онлайн-курсу та якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини. Строком надання послуг вважається строк проходження обраного потоку на Онлайн-курс.

2.2.2.Протягом 14 календарних днів з дня оплати Онлайн-курсу в записі, Користувач має право на повернення сплачених грошових коштів.

Якщо Користувач вже почав користуватися послугами (проходити програму Онлайн-курсу в записі в Особовому кабінеті) протягом чотирнадцяти денного строку відмови, повернення коштів не здійснюється. Моментом виконання надання послуг вважається передача Користувачу доступу до Особового кабінету з Онлайн-курсом в записі.

2.2.3. Наслідки відмови від послуг. Якщо Користувач оформив запит на повернення у вказаний Договором срок, Choice31 поверне кошти протягом сорока (40) днів з дня отримання запиту.

Для повернення коштів використовуються такі самі способи платежу, які Користувач використовує для оплати послуг. Якщо Користувач не користувався послугами (не взяли участь у заході, не переглянули доступні заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням строків та встановленого порядку, Choice31 не відшкодовує вартість таких послуг.


2.3 Перенесення та зміна Онлайн-курсу


2.3.1. За 14 календарних днів до початку обраного Онлайн-курсу, Користувач має право запросити перенесення дати проходження Онлайн-курсу та пройти навчання з наступним потоком на курс (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного за вартістю придбаного Онлайн-курсу). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а Choice31 повідомить Користувачу нові можливі дати початку навчання. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.

2.3.2. Не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів Після здійснення платежу та до початку Онлайн-курс, Користувач має право запросити зарахування сплачених коштів за обраний Онлайн-курс в рахунок оплати будь-якого іншого.

2.3.3. Якщо вартість нового обраного Онлайн-курсу, щодо якого здійснюється зарахування, перевищує розмір вартості попереднього, Користувач зобов'язується доплатити різницю вартосі курсу до початку надання Послуг.

2.3.4. Якщо сума сплачених Користувачем коштів за обраний Онлайн-курс перевищує вартість зміненого Онлайн-курсу, різниця вартості не повертається та різниця вартості зараховується до балансу Користувача і може бути використання для зарахування при придбання іншої послуги Choice31 в подальшому.

2.3.5. Для дотримання встановленого порядку, Користувач повинен надіслати запит (повідомлення) на електронну адресу [email protected].


2.4. Оформлення повернення


2.4.1. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть на адресу [email protected]. Choice31 підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення. Якщо ви не отримаєте письмового підтвердження протягом 48 годин з моменту надсилання листа, зверніться до нашої служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті choice31.com.

2.4.2. Для оформлення повернення, обов'язково зазначте: П.І.Б/Назву компанії, уповноваженого представника та Е-mail, вказані при оформленні замовлення; назву послуги (Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, тощо); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмовитися від послуг. В деяких випадках, Choice31 може запросити додаткову інформацію, крім попередньо зазначеної для обробки запиту Користувача.Контактна інформація:

ФОП Тюріна Євгенія Олександрівна
РНОКПП: 3443308466
Місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 1
Адреса для листування: [email protected]


ФОП Деоген Денис Валерійович
РНОКПП 3423107075
Україна, 08014, Київська обл., Бучанський р-н, село Лозовик, вул. Лозовик, будинок 76
Адреса для листування: [email protected]